Pembagian Tugas Guru
SMK Negeri 1 Karangdadap
Tuti Evawati, S.Pd
Kepala Sekolah
Bariyatul Kamaliyah, S.Pd
Waka Kurikulum
Muhammad Muslich, S.Pd
Waka Humas
Amir Sodikin, S.T
Waka Sarpras
Famila Sukmawati, S.Pd
Waka Kesiswaan
Ahmad Fatkhurrohman, S.T.
Kakom. Teknik Pengelasan
Anna Noor Hasanah, S. Pd
Kakom. Tata Busana
Doni Kurniawan, S.Pd
Kakom. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
Urip Widodo, S.Pd
Kakom. Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Heri Purnomo, S.Pd
Kakom. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
Diana Prasetyawati, S.Pd
Kakom. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
Fitria Anggraeni S.Pd
Wali Kelas X TITL 1
Eva Dwi Puji L. D, S.Pd
Wali Kelas X TITL 2
Dini Alan Faza, S. Pd
Wali Kelas X TP 1
Fita Karunia,S.Pd
Wali Kelas X TP 2
Musyafiah, SS
Wali Kelas X TKRO 1
Muslimin Annas,S.Pd
Wali Kelas X TKRO 2
Muhammad Rizalihadi, S.Pd
Wali Kelas X TBSM 1
Eva Farah Dhina, S.Pd
Wali Kelas X TBSM 2
Dian Purwitasari,S.T
Wali Kelas X TBSM 3
Anik Ismayati, S.Pd
Wali Kelas X TB 1
Dian Ratna Puspitasari, S.Pd
Wali Kelas X TB 2
Zakirotunnikmah, S.Pd.I
Wali Kelas X TB 3
Rista Dewi Opsanti, S.Pd
Wali Kelas X OTKP 1
Baiti Kharisma Sari, S. Pd
Wali Kelas X OTKP 2
Damayanti, SS
Wali Kelas XI TITL 1
Hani Tikawati,S.Si
Wali Kelas XI TITL 2
Suswati Fitria N, S.Pd
Wali Kelas XI TP 1
Hafid Agung Yonas, S.Pd
Wali Kelas XI TP 2
Syaifi Abdurrahman, S.Pd
Wali Kelas XI TP 3
Eko Sugiono, S.Pd
Wali Kelas XI TKRO 1
Eko Septi Anggoro, S.Pd
Wali Kelas XI TKRO 2
Muchtar Khudhori, S.Pd
Wali Kelas XI TBSM 1
Fitria Intani, S.Pd
Wali Kelas XI TBSM 2
Erfan Muslim, S.Pd
Wali Kelas XI TBSM 3
Dewi Retnoningsih,S.Pd
Wali Kelas XI TB 1
Annisa Nur Rahma, S.Pd
Wali Kelas XI TB 2
Ami Nitami, S.Pd
Wali Kelas XI OTKP 1
Yenita Ulfah Rakhmayanti, S.Pd
Wali Kelas XI OTKP 2
Trihono,S.Pd
Wali Kelas XII TITL 1
Mohammad Solikhin, S.Pd
Wali Kelas XII TITL 2
Endah Nurtikawati,S.Pd
Wali Kelas XII TP 1
Deddy Setyawan, S.T
Wali Kelas XII TP 2
Irma Tri K, S.Pd.I
Wali Kelas XII TP 3
Umi Kholida,S.Pd
Wali Kelas XII TKRO 1
Wibowo Budi Margono, S.Pd
Wali Kelas XII TKRO 2
Yeni Puspasari, S. Pd
Wali Kelas XII TBSM 1
Taufiq Kurniawan, S. Pd.I
Wali Kelas XII TBSM 2
Khusniati Ningsih,S.S
Wali Kelas XII TBSM 3
Arina Hanani,S.Pd
Wali Kelas XII TB 1
Endah Betty Retnowati, S.Pd
Wali Kelas XII TB 2
Dias Rahmasari,S.Pd
Wali Kelas XII OTKP 1
Santika Ika Sari, SS
Wali Kelas XII OTKP 2
home